PRIEDAS, DYZELINĖS SISTEMOS VALYMUI

5128

Naujiena

Šis priedas valo purkštukus ir visą dyzelinio kuro sistemą nuo susikaupusių nuosėdų ir nuodegų, sudaro optimalias sistemos darbo sąlygas. Priedo sudėtyje esantys lubrikantai ir korozijos inhibitoriai suteikia brangių kuro sistemos dalių apsaugą. Šis preparatas išsaugo variklio ilgaamžiškumą.
Priedą galima naudoti visiems dyzeliniams varikliams su "Common Rail" ir aukšto slėgio įpurškimo sistema, tiek su, tiek be DPF (dyzelino kietųjų dalelių filtro).
NAUDOJIMAS: priedas pilamas į kuro baką. Priedo pakanka iki 75l kuro. DĖMESIO! Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų konteinerį. Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių (2-25%); angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių (<2%).

Daugiau informacijos

7,17€

Pridėti prie pageidavimų

Daugiau informacijos

Šis priedas valo purkštukus ir visą dyzelinio kuro sistemą nuo susikaupusių nuosėdų ir nuodegų, sudaro optimalias sistemos darbo sąlygas. Priedo sudėtyje esantys lubrikantai ir korozijos inhibitoriai suteikia brangių kuro sistemos dalių apsaugą. Šis preparatas išsaugo variklio ilgaamžiškumą.
Priedą galima naudoti visiems dyzeliniams varikliams su "Common Rail" ir aukšto slėgio įpurškimo sistema, tiek su, tiek be DPF (dyzelino kietųjų dalelių filtro).
NAUDOJIMAS: priedas pilamas į kuro baką. Priedo pakanka iki 75l kuro. DĖMESIO! Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų konteinerį. Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių (2-25%); angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių (<2%).

Atsiliepimai

Šiuo metu komentarų nėra

Parašyti atsiliepimą

PRIEDAS, DYZELINĖS SISTEMOS VALYMUI

PRIEDAS, DYZELINĖS SISTEMOS VALYMUI

Šis priedas valo purkštukus ir visą dyzelinio kuro sistemą nuo susikaupusių nuosėdų ir nuodegų, sudaro optimalias sistemos darbo sąlygas. Priedo sudėtyje esantys lubrikantai ir korozijos inhibitoriai suteikia brangių kuro sistemos dalių apsaugą. Šis preparatas išsaugo variklio ilgaamžiškumą.

Parašyti atsiliepimą